Порівняльне Правознавство

В оновленому випуску було висвітлено питання розвитку галузей права та правоохоронної діяльності. Уперше було зроблено спробу створити окремий напрям дослідження соціології історії правоохоронних органів та управління у сфері правопорядку. Як структурний підрозділ Ужгородського національного університету кафедра конституційного права та порівняльного правознавства створена згідно з наказом Міністерства освіти і науки України у 2001 році. Функціонує кафедра на основі Конституції України, Законів України, Статуту університету та інших нормативно-правових актів про вищу освіту. Викладений матеріал пояснюється численними ілюстраціями. Посібник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх форм навчання, а також може виявитися корисним для тих, хто цікавиться сучасними персональними комп’ютерами та використовує їх для розв’язання практичних задач.

актуальні проблеми правознавства

Харкова та Харківської області, закладів обласного і державного підпорядкування, фахівці Центрів професійного розвитку педагогічних працівників Харківської області, Центрів освітніх технологій м. Харкова, які цікавляться актуальними проблемами методики навчання історії, правознавства, громадянської освіти та географії. В посібнику розкрито сутність, https://zavsuodessu.org.ua/ властивості, види, структуру економічної інформації, а також особливості, основні принципи, методи і засоби створення автоматизованих інформаційних систем в економіці. Запропоновано завдання для виконання самостійної роботи з курсу. У 2008 році закінчив Юридичну академію за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію – спеціаліст-юрист.

Обов’язковий Блок Дисциплін Для Вибору

Досліджуються теоретичні та практичні питання провадження підприємницької діяльності митних брокерів та митних перевізників в Україні. Охарактеризовано сутність, юридичну природу підприємницької посередницької діяльності в митній сфері, її роль та місце при здійсненні митних процедур. Читач дізнається про правові основи, організацію та порядок здійснення митних процедур посередницькими структурами при декларуванні та перевезенні товарів. Для студентів та аспірантів юридичних і економічних спеціальностей, викладачів, а також для юристів-практиків.

В Куп Нану Пройшло Чергове Засідання Гуртка “латинські Читання”

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» виходить four рази на рік, його електронна версія розміщується на офіційномусайті видання, а також на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. У монографії розглядаються теоретичні та практичні проблеми становлення й розвитку корпоративних відносин у постсоціалістичній економіці. Грунтовно проаналізовані методологічні засади сучасної теорії корпорації як суб’єкта економічного процесу, дана сутнісна характеристика та уточнені тенденції еволюції структури корпоративної власності. Досліджена специфіка формування та проблеми функціонування корпоративного сектора в умовах ринкової трансформації економіки України, їх детермінованість глибинними процесами первісного нагромадження капіталу, зрощення державної політики та великого бізнесу. Особлива увага приділена питанням формування ефективної системи корпоративного управління, ролі держави у її інституційному забезпеченні, а також досліджуються питання ефективності участі інтегрованих корпоративних структур у процесах реструктуризації національної економіки. Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №5 від 20 грудня 2004 року).

Розглянуті завдання, що дозволяють зрозуміти і ефективно використовувати в практичній діяльності набуті теоретичні знання. Матеріал подається в стислій формі і без доведень, але з наочною інтерпретацією розглянутої теми. Кафедра ПГД здійснює підготовку студентів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» спеціальностей «Право» та «Правоохоронна діяльність», а також студентів інших спеціальностей, для яких навчальними планами передбачено опанування спеціальних юридичних та гуманітарних дисциплін.

В 2006 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ та здобула кваліфікацію юриста і отримала диплом магістра. Старший науковий співробітник АН УРСР (доцент) зі спеціальності господарське право. Присвоєне звання Заслуженого юриста України.

Наукова Періодика України – Результати Пошуку

У 2005 році закінчив факультет податкової міліції Національної академії державної податкової служби України (м. Ірпінь) за спеціальністю „Правознавство”. У статті аналізується можливість формалізації некореспондентної концепції правової істини, яка б засвідчувала перетворення філософії права на право-як- філософію в межах загальної орієнтації європейської раціональності на подолання метафізики. У липні 2017 року у світ вийшло ювілейне видання збірника, яке з нагоди свого 20-річчя отримало не лише нову назву, патріотичну обкладинку, оновлений склад редколегії, а й розпочало нову віху свого розвитку та вдосконалення. З метою підвищення інтересу до навчального процесу у студентів при кафедрі працюють два наукові гуртки та три проблемні групи. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов’язкове. В роботі розглядаються теоретичні та прикладні аспекти проблеми контролю та керування в мережах теплопостачання.