Методичні рекомендації щодо підготовки проектів та програм розвитку місцевого самоврядування Маневицька районна рада офіційний сайт

Для цього натисніть на своєму прізвищі (у правому верхньому куті), відкрийте розділ «Про мене» і додайте Опис (загальна інформація про Ваш ОМС), фото, Ваші професійні інтереси (через кому введіть ключові слова, за якими потім будуть формуватися Спільноти практик), а також контактну інформацію (за бажанням). Курс УП-3 розпочинає формування національної бази даних тьюторів та експертів у сфері розвитку місцевого самоврядування та систему постійних галузевих консультацій посадових осіб місцевого lifeplus.kiev.ua самоврядування. Програма курсу УП-3 передбачає актуалізацію презентацій з урахуванням їх максимальної відповідності методиці конкурсного відбору проектів та програм. Можливе уточнення проєкту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи сума для реалізації у поточному бюджетному році буде перевищувати максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію. Реалізовані проєкти забезпечуються інформаційними табличками (наклейками), опис яких розробляється МРГ та затверджується ГБК.

Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова Чернівецької обласної державної адміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (зі змінами). Організатор конкурсу на основі відповідного рішення конкурсної комісії може прийняти рішення про повернення бюджетних коштів, яке у триденний строк надсилається громадській організації, творчій спілці.

Як здійснюється підготовка та реалізація проектів в рамках діяльності громадських організацій.

Мати потенціал для масштабування, щоб охопити мільйони людей. Людські та соціальні аспекти безпеки, пов’язані зі стратегічними цілями НАТО. Внутрішньо переміщені особи та ініціативи, спрямовані проти насильства за статтю. Інформація підготовлена за тематичними напрямками та місяцями дедлайну. Включення цих положень розглядаються в якості пілотного впровадження в практику проведення Конкурсу.

Технічна допомога Європейської Комісії TWINNING, TAIEX TWINNING

Порядок підготовки та скликання засідань ГБК, порядок проведення засідань, процедура розгляду на засіданні ГБК питань та прийняття рішень, недопущення конфлікту інтересів, а також інші процедурні питання визначаються регламентом ГБК. Інформація про час і місце засідання ГБК, проєкт порядку денного засідання комісії і матеріали до нього завчасно розміщуються в електронній системі. У разі виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення етичних правил та норм щодо запобігання конфлікту інтересів ознак злочину або адміністративного правопорушення ГБК передає матеріали справи до правоохоронних органів. За результатами оцінювання конкурсних пропозицій конкурсна комісія може рекомендувати організаторові конкурсу оголосити додатковий збір конкурсних пропозицій. Члени комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій. 2.10.

ВАКАНСІЯ КОНСУЛЬТАНТА З ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ОГС

Якщо МРГ та РРГ не опублікували в електронній системі звіт узгодженого проєкту, то відповідний проєкт приймається до голосування без такого звіту. У разі, якщо МРГ визначила, що експертизу проєкту має здійснювати відповідальний структурний підрозділ районної в місті Києві державної адміністрації, інформація про це передається до відповідної РРГ. З метою уникнення потенційного конфлікту інтересів до складу МРГ та/або РРГ не можуть бути включені учасники Команд, проєкти яких реалізуються чи подаються для участі у ГБ у відповідному році. Для підготовки та організації ГБ виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) та районні в місті Києві державні адміністрації створюють МРГ та РРГ відповідно у кількісному складі, необхідному для забезпечення виконання завдань, покладених на ці робочі групи. МРГ за результатами другого етапу конкурсу складає і розміщує в електронній системі протокол, в якому окремо зазначається перший 21 учасник порядку рандомного ранжування, а також список інших учасників конкурсу. Остаточні обсяги бюджетних коштів для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу, визначаються організатором конкурсу з урахуванням вимог бюджетного законодавства та принципу економного використання бюджетних коштів. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним з наведених вище критеріїв за шкалою.

ДО 250 000 ГРН – ГРАНТИ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ “НАШ КОРДОН В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ”

Цільова група – це група осіб, на задоволення потреб яких спрямовано результати Проекту (програми), тобто фізичні та/або юридичні особи, які отримають певну вигоду від розв’язання проблеми, визначеної Проектом. Учасник Проекту (програми) – орган місцевого самоврядування, проект (програма) якого зареєстрована Дирекцією Конкурсу у Журналі реєстрації Учасників. Статус учасника набувається за умови відповідності поданого проекту (програми) вимогам Конкурсу. Конкурс – Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Заходи проекту – ввиступають основним інструментом досягнення Мети Проекту. Вони фіксують початок і етапи реалізації проекту; визначають напрями, види, форми і зміст діяльності; визначають ресурси, необхідні для реалізації цілей і завдань кожного етапу.

Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення дії його положень про припинення вогню, а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку. Український незалежний центр політичних досліджень оголошує конкурс на заповнення вакансії Консультанта з правової допомоги для організацій громадянського суспільства. Це інструмент інституційного будівництва, форма прямої технічної співпраці між центральними органами виконавчої влади країни, що виступають бенефіціарами цього виду зовнішньої допомоги ЄС, та органами влади країн-членів Європейського Союзу. Twinning має на меті допомагати країнам-бенефіціарам у розбудові сучасних і ефективних органів центральної та місцевої влади, структури, людських ресурсів та управлінського потенціалу яких дозволяли б впроваджувати законодавство ЄС на рівні стандартів, прийнятих у країнах-членах ЄС. Twinning надає державним органам рамки для роботи з партнерами з країн-членів ЄС. У співпраці вони розробляють і впроваджують проект, націлений на інтегрування в національне законодавство та виконання конкретної частиниacquiscommunautaire. Постійні бойові атаки збройними силами Російської Федерації на цивільне населення та цивільну інфраструктуру та відсутність безпечних проходів створюють спіральні ризики захисту та становлять серйозну загрозу життю тисяч мирних жителів, які намагаються втекти від бойових дій.

Складова «Додатки» є важливою частиною Проекту (програми) і може включати наступні елементи. Таблицям з бюджетними формами можуть передувати пояснення розробника Проекту (програми). Бюджетні форми та зразки їх заповнення наведені нижче. Умовами Конкурсу не встановлені обмеження розміру загального бюджету Проекту (програми).