Довідник Громадського Активіста

Сприяти об’єднанню зусиль державних, громадських, приватних організацій та установ з іноземними організаціями, а також з установами відповідного рівня з метою розробки та впровадження національних та міжнародних програм і проектів протидії корупції. Загальні збори правомочні вирішувати будь-які питання діяльності Організації, в тому числі віднесені до компетенції інших органів Організації. Керівні органи Організації є підзвітні Загальним зборам.

громадське об'єднання статут

Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа членів Організації строком на 2 роки в кількості 3-х осіб. 4.13. Одна і та ж особа може бути повторно обрана на будь-яку посаду у складі Ради Організації без обмеження кількості строків повноважень. four.12. Обрання нового складу Ради Організації відбувається на чергових Загальних зборах Організації, що проводяться після спливу другого року повноважень Ради.

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”. Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

Все Про Статут Організації

За будь-яких умов, активи Центру при його ліквідації, не можуть бути спрямовані на користь будь-якої фізичної особи. 6.three.1. Член Організації може оскаржити дії або рішення Правління до Загальних зборів. Підготовка скарги до розгляду доручається одному з членів правління, який має отримати письмові пояснення від Голови правління, а також може отримати пояснення від інших членів Правління, особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги. Громадська організація «Центр правових та політичних досліджень «СІМ»» (надалі – Організація) створена у відповідності до Конституції України Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього. Організація діє на підставі Статуту, який розроблений відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», іншого чинного українського законодавства і визначає правові основи організації та діяльності громадської організації.

Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Громадська підтримка, доповнення та конкретизація ініціатив Президента, Парламенту та Уряду України з викорінення корупції, як явища, несумісного з подальшим розвитком українського суспільства. Реалізація Національної антикорупційної стратегії. Для задоволення та захисту законних інтересів її членів. 6.4.2.

Комментариев On Реєстрація Громадського Обєднання

Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються Організації, про згоду на таке приєднання. Чинне законодавство України, а саме стаття eleven Закону «Про громадські об’єднання» містить основні вимоги, що висуваються державою до статуту громадської організації. Ми вже розповідали про статут товариства з обмеженою відповідальністю та нові законодавчі вимоги до його змісту – Установчі документи ТОВ за Новим законом. Крім того, звертаємо вашу увагу, що у Статуті громадського об’єднання можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадського об’єднання, що не суперечать закону. Члени інших постійних і тимчасових органів можуть брати участь у засіданнях керівного органу громадського об’єднання, який створив ці постійні і тимчасові органи, з правом дорадчого голосу.

2) довідка, видана органом внутрішніх справ, про реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту. Громадські об’єднання можуть здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням spravedlyvist-ato.org.ua законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Одночасно з усним повідомленням заявника інформують про повний перелік документів, які повинні бути подані, та/або вимоги законодавства, що повинні бути дотримані.

Посилення потенціалу спільноти для безпечної та ефективної комунікації з лікарями. Розвиток та підтримка громадського активізму серед трансгендерних людей. Голова Ради Організації щорічно звітує про свою роботу на засіданні Ради Організації. Порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

Зміни до Статуту Організації вносяться у зв’язку зі змінами законодавства, а також з ініціативи органів управління, відокремлених підрозділів та окремих членів Організації, якщо такі зміни схвалені Радою Організації. 5.1.2. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 12.three.