Арх-ра стародавнього Риму імператорський період

Улюблені сюжети – повсякденні господарські клопоти та розваги. Безпосередньо тема праці майже не розкривається, навіть сцени з лікарями, ремісниками носять дещо гумористичний характер. Вимоги ринку сприяли становленню в жанрових полотнах певної розважальності; за найвищу ціну йшли роботи сухувато-ретельні. Проте, цілий ряд “малих голандців” підіймаються до високохудожніх творів, що переконливо передають життя. В індивідуальних портретах на замовлення герої Гальса теж невимушені і ніби спілкуються з глядачем, іноді ледь посміючись. До цього типу портретів слід віднести зображення Хейтхессена, Декарта, Яспера Схаде, молодого чоловіка з рукавичкою тощо.

Інша унікальна її ознака — палаци, які являли собою комплекси будівель, що об´єднувались навколо великого внутрішнього двору. «З цього дня живопис помер» – цими словами Поль Деларош нібито відреагував на винайдення дагеротипії у 1839 році. Проте нове медіа не знищило традиційне образотворче мистецтво, але натомість посіло в його системі особливе місце. Курс розкриває складний та тривалий процес утвердження світлопису як повсякденної та мистецької практики в Україні та світі, теоретичні підходи до вивчення фотографії, взаємовпливи фотографії та живопису. Розглядаються такі явища як пікторіалізм та пряма фотографія, «нова об’єктивність», гуманістичний світлопис, класичний фоторепортаж, фешн-фотографія тощо. Значну увагу приділено генезі сучасної фотографії від портретів Діани Арбус до дискусій про долю світлопису в цифрову епоху. В цей же період відбуваються великі зрушення в культурному житті стародавніх греків.

стиль мистецтва що охоплює мистецтво стародавніх греції та риму

Кульмінація “здичавіння” людства – це друга світова війна, винайдення та використання ядерної зброї та інших засобів масового знищення людей, міжетнічні війни кінця ХХ ст. Антикультурні наслідки другої світової війни та ядерного протистояння великих держав були посилені новою ситуацією в галузі економіки та засобів виробництва. В повоєнну добу поглиблюється індустріалізація виробництва, швидкими темпами руйнується традиційний сільський устрій життя. Маси людей відчуджуються від звичного природного середовища, переміщуються в місто, що призвело до зростання маргінальних кіл населення та поширення урбанізованої космополітичної культури.

Відбудовою храму зайнялися вже ренесансні архітектори, що вплинуло на майбутній вигляд споруди. Особливий інтерес мають гробниці (наприклад, у Керчі) зі склепінням, зложеним з клинуватого каміння. Цей новий на той час конструктивний засіб перекриття не був відомий у самійГреції, а лише в деяких грецьких колоніях, наприклад, вАлександрії. В Баварії подібними рисами позначений не менш відомий крихітний палацик-павільйон Амалієнбург, побудований Франсуа Кювільє (1695 – 1768). Французький майстер, працюючи в Баварії, створив тут шедевр рокайльного інтер’єру. Ліпні прикраси суцільним килимом вкривають стіни і стелю, не залишаючи і клаптика вільного простору.

Скульптура як один з видів образотворчого мистецтва. Основні види та жанри

Висловлюється теза, що художнє життя сучасного суспільства фактично позбавлене ознак стилю. Слово «стиль» (лат. stilos) означає «паличка для письма». Значення терміна «стиль» дедалі розширювалося, оскільки в ньому було закладено смисл нормування, дотримання певних правил. Це поняття, здебільшого, означало певну довершеність і самобутність явища культури. Осмислення поняття стилю бере свій початок з античної традиції і пов’язане з поетикою та риторикою.

Середні віки й ранньомодерні часи

Вплив Великої французької буржуазної революції та антифеодальних рухів на розвиток мистецтва межі століть. Вироблення образної мови християнства в архітектурі та образотворчому мистецтві. Архітектурна конструкція готичного собору, її тектонічні і художні можливості. В) чотири помпеянські стилі в живописі Стародавнього Риму. На перший план у ренесансному неоплатонізмі виступає його гуманістичний зміст. Створення людської естетично-художньої спрямованості культури на противагу релігійній домінанті у культурі середніх віків.

Типовим зразком є кінна статуя “Св. Мартин і жебрак”. В створеній для собору в Страстбурзі композиції, на відміну від підкресленої барокової трьохмірності головна увага приділяється чіткому силуету. Ще більш класицистичними видаються декоративні постаті для фонтану на Новій площі https://www.poetrysuperhighway.com/psh/category/poets_of_the_week/page/2/ Відня. Їм притаманна класич¬на ясність образів, зовнішній спокій та стриманість контурів. Австрійске образотворче мистецтво першої половини століття. Широко розвивається бароко у першій половині століття в Австрії. На цей час країна перетворюється на одну з сильніших в Європі.

У царині культури посилюється боротьба за звільнення філософської думки від догматів церкви, з’являються нові знання і течії, які не вкладалися в середньовічну філософсько-богословську систему. При всій єдності античної культури, її грецький і римський етапи мають свої особливості. На політичне й релігійне мислення, філософські та юридичні погляди, літературу і мистецтво Західної Європи сильніше вплинув Рим. У культурній традиції Східної Європи, в тому числі України, провідним через посередництво Візантії був грецький вплив. За античності зароджуються явища, які на подальших етапах стануть визначальними в культурі, особливо – християнська релігія.

Все в картині сповнено інтимного затишку, подиху життя, вібрації світла, повітря і кольору. Однією з кращих робіт стала славнозвісна “Шубка”, де Олена Фоурмен зображена в перерві між сеансами позування з накинутою на оголену постать хутряно-оксамитною шубкою. Прозору ніжну шкіру красуні, пухнасте золоте волосся підкреслює темне хутро.

Виразником цих двоістих тенденцій став прошарок іспанськоі інтелігенціі, сформований із середовища зубожілого дрібного дворянства. Крім цього, в мистецтві Іспаніі мають місце контрасти суворої правди життя і релігійного наповнення всіх явищ культури. Тому і в загальній картині розвитку іспанського мистецтва менше стильовоі цілісності. Невід’ємною рисою церковного ансамблю в Україні булидзвіниці.